پروفایل

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات 
تدریس خصوصی پژوهش عملیاتی
*************************************************
تدریس خصوصی تحقیق در عملیات 1

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات 2

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات پیشرفته

تدریس خصوصی تصمیم گیری چند معیاره
****************************************************** 

دانشجویان رشته های :

- مهندسی صنایع و مهندسی سیستم با گرایشهای مختلف

-دانشجویان مدیریت با گرایشهای مختلف

- دانشجویان ریاضی با گرایشهای مختلف

- دانشجویان حسابداری

در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانشجویان دانشگاههای دولتی - آزاد - پیام نور - جامع علمی و کاربردی - موسسات آموزشی

************************************************************************
مباحث تدریس خصوصی تحقیق در عملیات ( که در این درس بر اساس نیاز شما عزیزان ارایه میگردد):

مبانی ریاضی و جبر خطی
مدلسازی و مفاهیم اولیه
حل هندسی و فضای احتیاج
چند وجهی ها ، جهت ها و شعاعها
سیمپلکس simplex
متغیر های مصنوعی ، دور افتادگی و ایست
دوالیتی / دوگان / ثانویه
سیمپلکس تجدید نظر شده
تحلیل حساسیت
مفاهیم شبکه
حمل و نقل
تخصیص
ماکزیمم جریان
کوتاهترین مسیر
برنامه ریزی خطی با متغیر های صحیح
برنامه ریزی صفر و یک
برنامه ریزی غیر خطی
برنامه ریزی آرمانی
برنامه ریزی پویا
نظریه بازیها
تئوری های تصمیم گیری چند شاخصه + جند هدفه + تحت ریسک و ...
نظریه فازی و تصمیم گیری فازی
************************************************
محل تدریس : منزل یا دانشگاه
*********

شماره تماس : 09126951019 مهندس وارسته

 |